Registrar's Office / Guidance Office: 473-36-04
admission@nps.edu.ph
Finance Office: 473-36-02

PROGRAMA NG ARALING PANLIPUNAN

I. PANIMULA

Ang mamamayan ang itinuturing na pinakamahalagang yaman ng ating bansa na siyang lilinang at mangangasiwa ng mga likas na yaman, magtatanggol sa teritoryo, mamamahala sa pamahalaan at magtataguyod sa mga karapatan at tungkulin ng bawat Pilipino. Kinakailangan ng ating magusot at pabagu-bagong lipunan ng mga indibidwal na hindi lamang nakikibagay sa kasalukuyang paraan ng pamumuhay kundi nagsusumikap ding mapaunlad ito. Nangangailangan din ang ating lipunan ng mga taong may kasanayan na mapapakinabangan at magagamit sa makahulugang pagkamamamayan sa isang demokratikong bansa. Ang asignaturang ito ang magdudulot sa mga mag-aaral ng pagsasanay sa panlipunang pamumuhay.

Ang Araling Panlipunan ay pag-aaral ng mga tao at grupo, komunidad at lipunan, kung paano sila namuhay at namumuhay, ang kanilang ugnayan at interaksyon sa kapaligiran at sa isa’t isa, ang kanilang mga paniniwala at kultura, upang makabuo ng pagkakakilanlan bilang Pilipino, tao at miyembro ng lipunan at mundo at maunawaan ang sariling lipunan at ang daigidig.

A. PANLAHAT

READING AND PHONICS

Mapaunlad ang isang batang Kristiyano na maka-Diyos, makatao, makabansa, makatao, makakalikasan, mapanuri, mapagmuni, responsable, produktibo, na may pambansa at pandaigdigang pananaw at pagpapahalaga sa mga usapin sa lipunan sa nakaraan at kasalukuyan, tungo sa pagpanday ng kinabukasan may mabuting kalooban at maging kapaki-pakinabang na mamamayan ng isang demokratikong lipunan.

Sinite parvulos venire ad me. (Mk. 10:14)​