Registrar's Office / Guidance Office: 473-36-04
admission@nps.edu.ph
Finance Office: 473-36-02

ANG PROGRAMA NG FILIPINO

I. PANIMULA

Hindi natin maitatatwa na ang isang wikang pansarili, isang wikang katutubo at di-dayuhan, ay mahalaga sa pagkakaroon ng sariling pagkakakilanlan o kakanyahan. Simula sa pagsibol natin sa mundong ito, ang wika ay bahagi na ng ating pagkatao. Wika ang siyang nag-uugnay at bumubuklod sa sangkatauhan para maipahayag ang nararamdaman, nasasaloob at nasa kanyang isipan. Ang wikang Filipino ay ang pambansang wika at isa sa mga opisyal na wika ng Pilipinas. Samantalang nalilinang, ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa batay sa umiiral na mga wika ng Pilipinas at sa iba pang mga wika.

Wika sa iba’t-ibang rehiyon ay pinaiiral ngunit Wikang Filipino ang gamit sa buong Pilipinas at ito ay ibinabandila kaya ang asignaturang Filipino ay mahalaga lalo na sa patuloy na pag- usbong ng panahon at teknolohiya. Karamihan sa mga tao ngayon ay gumagamit na ng teknolohiya sa pakikipagkomunikasyon, kaya naman namumutawi sa lahat ang mga bagong salita na nakaugnay sa paggamit ng teknolohiya. Namumutawi din sa karamihan ang mga bagong salita na siyang katibayan na ang wika natin ay sumasabay sa agos ng panahon. Masasaklaw din nito ang mga kasanayan ng mga mag-aaral sa ika-21 siglo – ang 7C’s.

II. LAYUNIN

Matutuhan ng mga mag-aaral ang pakikipagtalastasan sa Wikang Filipino sa pagbigkas at pagsulat at higit sa lahat ay lubos na maunawaan at mahalin ito.

Sinite parvulos venire ad me. (Mk. 10:14)​